“Less is more” is voor ons een belangrijk motto!

Wij zijn wars van ingewikkelde modellen en aanpakken, opsmuk en onnodige “toeters en bellen”. Wij gaan voor een pragmatische en in de praktijk werkende aanpak. Simpele oplossingen zijn vaak de beste en komen veelal vanuit de persoon zelf.

  • Samen de nieuwe situatie creëren.

  • Zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag.

  • We maken gebruik van een eenvoudig verandermodel.

Wij adviseren, trainen en coachen mensen en organisaties bij het verbeteren van hun prestaties.

Mensen beter laten presteren

Wij vinden het belangrijk een wezenlijke bijdrage aan de prestaties van organisaties en personen te leveren. Deze betere prestaties moeten leiden tot het bereiken van het doel. Betere prestaties betekenen zeker niet altijd sneller, harder en meer, maar vooral slimmer. Belangrijk daarbij is dat bij onze advies-, trainings- en coachingstrajecten de mens centraal staat. Mensen presteren pas optimaal als ze gemotiveerd zijn en zich prettig voelen. Duurzame betere prestaties gaan bij ons hand in hand met welzijn.

Zo snel mogelijk overbodig

Onze werkwijze is erop gericht de organisatie of persoon zo snel mogelijk volledig zelfstandig, volgens de nieuwe aanpak te laten werken. Dit doen we door mensen bewust te maken van de huidige situatie en de noodzaak tot verandering. Dan creëren we samen de nieuwe situatie, dragen kennis over en begeleiden de mensen in de nieuwe situatie. Hiervoor gebruiken we een eenvoudig verandermodel. We proberen onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Wij willen niet bestaan van het eeuwig voortborduren op hetzelfde thema bij dezelfde klant, maar vooral van doorverwijzingen naar nieuwe klanten.

Benieuwd geworden wie onze klanten zijn?

Duurzame betere prestaties gaan bij ons hand in hand met welzijn.

Wij vinden het belangrijk een wezenlijke bijdrage aan de prestaties van organisaties en personen te leveren. Deze betere prestaties moeten leiden tot het bereiken van het doel, maar de mensen blijft centraal staan.